बैल गाडी सफर

साईबन मध्ये बैल गाडी सफर

बैलगाडी ही बैलाचा वापर करून ओढली जाणारी गाडी आहे. स्वयंचलित वाहने येण्यापूर्वी, याचा वापर शेतमाल वाहण्यासाठी सहसा करण्यात येत होता. पूर्वीच्या काळी लग्नाला वऱ्हाड घेऊन जाण्यासाठी बैलगाडीचा वापर होत असे. अद्यापही बऱ्याच ठिकाणी शेतीमाल वाहण्यासाठी बैलगाडीचा वापर होतो. बैलगाडीला एक किंवा दोन बैल जुंपलेले असतात.

भारतीय जातीच्या बैलाला ज्याच्या पाठीला वशिंड असते असे बैल पारंपारिक गाडीला जोडता येतात. बहुतेकदा बैलगाडी लाकडी असते. बर्फ वाहून नेण्यासाठी जी बैलगाडी वापरतात ती मात्र वेगळ्या प्रकारची असते. त्यासाठी बहुतेकदा कमी उंचीची, कठडा नसणारी लांब रुंद फलाट असणारी, व चाकाला टायर असणारी अशी गाडी वापरतात.